Menu

TUSASS-ivit imaluunniit SIMPLE-vit kontoata imai 20 kr., 10 kr. aamma 0 kr.-inngorpata, taava sms-imik nassinneqassaatit.

TELE-POST-ip TUSASS aamma SIMPLE imaqassusaata paasiniarnissaa kiisalu immerneqarnissaa ilinnut ajornannginnerulersippaa.

Ataani takusinnaavat qanoq ilillutit TUSASS imaluunniit SIMPLE imaqassusaa paasiniassanerit.

TUSASS-ivit imaqassusaata paasiniarnissaa

*801#-mut sianerit

  • *801# toortariarlugu sianertaat tooruk.
  • Tamatuma kingorna SMS-ersissaatit TUSASS-ivit imaqassusaanik qaqugumullu atuisuunerit killeqarnersoq.  

SIMPLE-ivit imaqassusaata paasiniarnissaa

  • Program-i "Mobile Broadband" qarasaasiavit ikinnerani nuisarpoq. Nuinngippat "Denne Computer"-imi nassaarisinnaavat. Iserfigeriarukku "TEXT" toqqassavat kiisalu "New".
  • "Send to" nalaani 1800 allassavat. Allaffissami saldo allallugu, kiisalu "send" toqqarlugu nassiullugu. Taamaasioreeruit SIMPLE-ivit imaqassusaanik allagarsissaatit.

1800-imut SMSerit

  • "SALDO" 1800-imut nassiuguk
  • SMSimik akitissaatit TUSASSivit imarisaata sinneranik

801010-imut sianerit

TUSASSivit imarisaata sinneranik paasiniaallutit. Malitassaq maliguk, TUSASSivillu sinnerisaa tusaallugu. Normumi tassani aamma TUSASSit immersinnaavat.