Menu

I forbindelse med søkabelsystemet Greenland Connect North har TELE-POST den 11. juli 2016 udbudt etableringen af nye teknikbygninger i Sisimiut. Byggeriet skulle sikre landingen af søkablet i Sisimiut i efteråret 2017.

TELE-POST har med ekstern bistand imidlertid fået fastslået, at det er muligt at ombygge og dermed bevare de eksisterende bygninger i Sisimiut, hvorfor den igangsatte licitation annulleres.

Beslutningen om at annullere licitationen får ikke indflydelse på etablering af søkabelsystemet, da TELE-POST iværksætter en licitation den 19. august med henblik på at ombygge de eksisterende bygninger i Sisimiut.

Det forventes, at ombygningen er færdig inden udgangen af 2016.

Annulleringen af denne licitation har ikke indflydelse på den lignende licitation i forbindelse med etablering af en søkabelstation i Maniitsoq. Denne licitation fortsætter som planlagt.