Menu

I TELE-POST har vi ansvaret for, at sørge for at diverse netværk og systemer fungerer, for at sikre vores kunders forbindelser.

I det arbejde kan der engang imellem forekomme driftsforstyrrelser, og disse kan du få informationer om på denne side.

 

 

OPDATERET:25/9 kl. 13.51: Varsler kommende udfald.
EMNE:Solinterferens forstyrrer forbindelser 8/10-23/10
HVOR?Hele Østkysten og den nordligste del af landet (Upernavik og nordover)
HVAD OPLEVER MAN SOM KUNDE?

Periodiske afbrydelser på forbindelser i 5 min. - 60 min. De længste perioder med ustabilitet vil være i perioden kl. 11-13.

HVAD SKYLDES DRIFTSFORSTYRRELSEN?Hvert år på dette tidspunkt af året kommer der periodiske satellitafbrydelser på grund af solinterferens. I år rammer dette 8/10-23/10.
HVILKE KUNDER ER BERØRT?TELE-POSTs kunder i satellitområder i Øst- og Nordgrønland.
NÆSTE OPDATERING:Der er ikke planlagt flere opdateringer.

 

 

OPDATERET:

12/10 kl. 13.34: Der ligger fortsat et større arbejde med både udstyr og systemer for vores teknikere flere steder i landet, før mobilsignalet kan blive tilfredsstillende igen.

8/10 kl. 14.04: I Tasiilaq er det gamle udstyr udskiftet, og byen og bygderne i området har igen godt mobilnetværk.

5/9 kl. 09.45: Vi forventer, at det nye udstyr, som kan fjerne fejlen, bliver leveret første uge i oktober.

17/8 kl. 15.48: Vores taskforce arbejder særligt på en varig løsning af dette problem.

EMNE:Ringe mobilnetværk i en periode
HVOR?Østkysten og den nordligste del af landet (Upernavik og nordover)
HVAD OPLEVER MAN SOM KUNDE?

Dårlig talekvalitet på mobilopkald.

HVAD SKYLDES DRIFTSFORSTYRRELSEN?En fejl på TELE-POSTs udstyr.
HVILKE KUNDER ER BERØRT?3.000 mobilkunder i TELE-POSTs satellitområder i Øst- og Nordgrønland.
NÆSTE OPDATERING:12/11 kl. 15.00 eller tidligere.

 

 

OPDATERET:

28/5, kl. 12.57: Læs mere om projekt Mobile First på Telepost.gl/4G.

EMNE:National opgradering kan give lokale forstyrrelser fra sommer til efterår 2018.
HVOR?Hele landet. Her arbejder vi på netværket lige nu.
HVAD OPLEVER MAN SOM KUNDE?

I alle byer vil der i kortere perioder være områder med dårligt mobilsignal, mens enkelte bygder desværre kan blive afskåret fra al almindelig kommunikation i en halv dag eller længere.

HVAD SKYLDES DRIFTSFORSTYRRELSEN?TELE-POST opgraderer sammen med lokale håndværkere hele landets mobilnetværk til det nyeste 4G-udstyr. I enkelte bygder er det i en kort periode nødvendigt at slukke for strømmen til alle tjenester (eks. tv, radio, VHF og fastnettelefoni). Det sker af hensyn til håndværkernes sikkerhed.
HVILKE KUNDER ER BERØRT?Alle kunder. Enkelte bygder er særligt udsat.
NÆSTE OPDATERING:Følg med her, hvor vi stiller de nye 4G-mobilantenner op lige nu.

 

 

OPDATERET:

3/10 kl. 14.53: Afventer fortsat BSS-information. Ny software har desværre lang leveringstid fra leverandøren.

27/9 kl. 15.28: Afventer nærmere BSS-information.

21/9 kl. 09.27: Vi afventer desværre fortsat en software-opdatering.

6/8 kl. 12.20: Vi har desværre ikke noget nyt om, hvornår vi kan rette op på denne fejl.

30/7 kl. 14:10: Der er indledt en dialog med leverandøren. Vi afventer en snarlig løsning på problemet.

29/6, kl. 13.34: Afventer reparation af interne systemer.

EMNE:Fejl ved udløb af Tusass-taletid.
HVOR?Tusass-taletidskunder.
HVAD OPLEVER MAN SOM KUNDE?

Når taletiden slipper op, bliver man ikke omstillet til Tusass.gl på grund af denne fejl. En hurtig løsning på problemet er, at kunden sætter sin telefon på Flight Mode i kort tid og derefter skifter tilbage igen. Dette skulle hjælpe for nogle kunder.

HVAD SKYLDES DRIFTSFORSTYRRELSEN?En systemfejl hos TELE-POST og Ericsson, som vi forsøger at udbedre.
HVILKE KUNDER ER BERØRT?Tusass-taletidskunder.
NÆSTE OPDATERING:12/12 kl. 15.00 eller tidligere.

 

 

Hændelse, som ikke er nævnt herover? Ring 80 80 80 (hverdage kl. 10-18) eller skriv til fejl@telepost.gl.