Menu

Funktionerne i Iserfik er opdelt i to kategorier, en for brugerne og en for selve systemet (PBX)

100 kortnumre

Brugeren kan programmere op til 100 kortnummerkoder på deres telefon.

Tilbagekald

Brugeren kan ringe tilbage til det seneste opkaldsnummer.

Fast viderestilling

Brugeren kan viderestille alle opkald til et  angivet telefonnummer.

8 kortnumre

Brugeren kan programmere op til 8 favoritnumre på deres telefon.

 

 

Bloker bruger

Virksomhedsadministratoren kan lukke for tjenesten og give informative meddelelser og alternative valg til den kaldende bruger.

 

Viderestilling af udvalgte numre

Brugeren kan viderestille opkald fra udvalgte numre til et alternativt telefonnummer.

 

Banke på

Brugeren kan modtage opkald under en igang-værende samtale.

Skjult nummer

Brugeren kan skjule sit num-mer ved udgående opkald.

 

Viderestilling ved manglende svar

Brugeren kan viderestille opkald til et andet telefonnummer, når egen telefon ikke besvares.

Basis kalds logs

(opkaldsliste)

Brugeren kan gennemse listen af seneste indgående, udgående og mistede opkald.

Vil ikke forstyrres

Brugeren kan begrænse alle indkommende opkald.

Viderestilling ved optaget

Brugeren kan viderestille opkald til et andet telefon-nummer, når egen telefon er i brug.

Individuel indtrækning

Brugeren kan indtrække et opkald til et andet lokalnummer/medarbejder med en adgangskode efterfulgt af lokalnummeret.

Omstilling

Brugeren kan viderestille et enkelt opkald til en anden telefon.

Nummervisning

Viser nummeret på et indgående opkald, for både interne og eksterne numre.

Iserfik Web-baseret opkaldsklient

Brugeren kan benytte en webbaseret opkaldsklient til at foretage opkald, parkere opkald, omstille opkald og oprette konferencer.

Personlig parallelringning

Brugeren kan konfigurere sekundære telefonnumre til at ringe parallelt, når brugerens primære telefonnummer ringer.

Sekventiel ringning

Gør det muligt for en bruger at konfigurere CPL-scriptfiler (Call Processing Language) til at styre indkommende og udgående opkald.

Seriefuldførelse

En søgegruppe-funktion uden et specifikt telefon-nummer tildelt søgegruppen.

 
 

 

PBX niveau

Gruppesvar     

Brugere, der er tilknyttet gruppesvar, kan besvare opkald fra enhver  telefon i virksomheden. 

 

Indkommende opkaldsplan

Virksomhedsadministratoren kan begrænse indkommende opkald efter opkaldstype

 

Udgående opkaldsplan

Virksomhedsadministratoren kan begrænse udgående opkald efter opkaldstype.

Udvidet opkaldsplan

Virksomhedsadministratoren kan aktivere udvidede funktioner for en udgående opkaldsplan.

Parker opkald

Brugeren kan parkere et opkald i længere tid og derefter hente opkaldet tilbage fra ethvert lokalnummer.

 

Svarboks virksomhed

En Voice-portal, hvor brugeren kan ringe ind  og styre sin telefons funktioner. Mulighed for at aflytte og administrere telefonsvaren.

Ventemusik

Virksomhedsadministratoren kan angive en lydkilde,  f.eks. musik eller reklamer, der kan afspilles ved parkerede opkald.