Menu

TELE-POST gør det muligt for dig at tilbyde sms-servicer til alle mobilabonnenter i Grønland. Sms-service er en vare, som din kunde betaler for ved at sende en sms.

Eksempler på sms-servicer er:

  • Afstemninger i forbindelse med live tv-shows
  • Donations-kampagner.

Du kan også bruge sms-service som:

  • En distributionsliste
  • Eller interaktiv kommunikation i form af konkurrencer og lignende

Applikationskoder

Vil du udbyde en sms-service, skal du anvende en applikationskode, som er et firecifret nummer.

TELE-POST udbyder 12XX-serien, 17XX-serien og 19XX-serien.

  • 12XX-serien er forbeholdt indholdsudbydere, som udbyder sms-servicer i Danmark.
  • 17XX-serien er forbeholdt indholdsudbydere, som udbyder sms-servicer i Grønland.
  • 19XX-serien er forbeholdt indholdsudbydere, som udbyder sms-servicer i både Grønland og Danmark.

Revenue share

Når du udbyder en sms-service, har du mulighed for at opkræve mere end almindelig sms-takst for den.

Ved de sms-servicer, hvor mobilkunden betaler en takst ud over almindelig sms-takst, deler dig, der er indholdsudbyder, overtakseringen med TELE-POST.

Prisoplysninger (PDF)

 

Lovgivning & ansvar

”Rammevilkår for mobile indholds- og betalingstjenester i Grønland” beskriver de gældende regler for sms-servicer. Reglerne for sms-servicer hviler i høj grad på de samme præmisser, som den danske rammeaftale. Det skyldes, at flere af de store indholdsudbydere kommer fra Danmark.

For eksempel er takseringsintervallerne for indholdstakserede tjenester i Grønland identiske med takseringsintervallerne i Danmark. Det samme gælder de ansvarsmæssige forpligtelser over for din kunde i forbindelse med salg via overtakserede beskeder.

Notat vedr. regler for tilladelser til sms-konkurrencer (PDF)

Rammevilkår for mobile indholds- og betalingstjenester i Grønland (PDF)

Kontrakt mellem TELE og content provider (DOCX)

Blanket til oprettelse (DOCX)

Blanket til anmodning om humanitære indsamlinger (DOCX)