Menu

Læs om de funktioner der kan tilvælges Iserfik løsningen

Iserfik Agent

Brugeren kan via computeren administrere et opkaldscenters funktionaliteter (kræver Udvidet søgegruppe).

Iserfik Receptionist

Iserfik Receptionist er en avanceret applikation for en telefonist med bl.a.

avanceretopkaldsstyring, kontaktbog og telefonstatus  

over brugerne. Kalender integration med  adgang til medarbejdernesaftaler og med mulighed

for at sende beskeder til hver enkelte.

Svarboks til bruger

Brugeren kan aflytte telefonsvarer. Giver mulighed for at få en notifikation på mail evt. med en vedhæftet lydfil, der indeholder beskeden.

Iserfik Supervisor

Iserfik Supervisor er en applikation, der giver mulighed for opkaldsstyring, rapportering og konfiguration af samtlige agenter.

Udvidetsøgegruppe - bruger

Udvidet søgegruppe er en klient, der sætter brugerne i stand til at udføre opgaver for Iserfik Agent.

 

 

PBX niveau

Meet me-konference

Tillader at en gruppe kan starte en konference med mange deltagere.

Menuvalg

En digital receptionist, der gør det muligt at ringe op med lokalnummer eller med navn. Det er muligt at afspille en besked/lydfil.

Søgegruppe

Behandler indkommende opkald,der modtages på et specifikt telefonnummer ved at distribuere opkaldet videre til en medarbejder.

 

Printversion Iserfik Funktioner (tilvalg) (PDF)