Menu

Ekstraordinær indsats sikrer forbindelser ved Upernavik trods ekstreme vejrforhold

02/12/2019 - 17:25

 

Vejret har været usædvanligt omkring Upernavik, og det har belastet radiokædestationerne. De milde temperaturer med sludbyger har resulteret i tykt islag på antenner, paraboler og udstyr.

I flere dage har mandskabet været parat til at rykke op på fjeldtoppen på radiostationen SAHO ved Upernavik. I går kom der endelig et vindue i det dårlige vejr, så de kunne transporteres med en helikopter til fjeldtoppen så snart der var flyvemulighed.

TELE-POST´s Teknik- og IT direktør, Jonas Hasselriis siger:

- Vi har kæmpet for at genetablere forbindelserne, men som det fremgår af billederne har vi været kraftigt udfordret af ekstreme vejrforhold på fjeldtoppene.

- Det er nu lykkedes at sikre forbindelserne takket være en ekstraordinær indsats af både TELE-POST’s medarbejdere og vores underleverandører fra AK Montage, som har gjort alt, der var sikkerhedsmæssigt forsvarligt for at fjerne al den is, der har sat sig fast på vores udstyr.

To stationer længere sydpå ved Upernavik er fortsat ramt af dårlige vejrforhold, så endnu et hold teknikere er sendt op for at sikre udstyr og forbindelser. Bygden Innarsuit vil også få genetableret forbindelserne, men de må vente indtil der er en flyvemulighed. Alle kunder får igen sikret forbindelserne, og det vil ikke være muligt at få refusion for den begrænsede periode radiokædestationerne har været vejrmæssigt ramt, ligesom kunderne fik ved søkabelreparationerne.

Vi vedhæfter et par billeder af mandskabet fra AK Montage, som har gjort en ekstraordinær indsats for at nå frem til radiokædestationen SAHO ved Upernavik.

For yderlige information eller spørgsmål kontakt kommunikationschef Julie Rademacher på mail julie@telepost.gl eller mobil +299 263535