Menu

Generalforsamling 2018

02/05/2018 - 12:30

TELE-POSTs generalforsamling blev afholdt i dag, den 2. maj i Katuaq. Her blev der gjort status over 2017, det første år med 2020 strategien, med ambitiøse mål for fremtiden.

- For knap et år siden stod jeg og vores direktør, Kristian R. Davidsen her og fortalte om hovedlinjerne i den strategi som vi i bestyrelsen har fastlagt for TELE-POST frem til 2020. Jeg sagde dengang, at vi herefter ville fokusere på at eksekvere den strategi. Jeg er glad for at kunne sige, at vi i det forløbne år har gjort netop det, og at selskabet er på rette kurs mod at opfylde de mål vi har sat os!, udtaler Stine Bosse i sin formandsberetning under generalforsamlingen, og fortsætter:

- TELE-POST er organiseret som et aktieselskab, og det er et nøglemål at drive virksomheden med økonomisk overskud, tilfredse kunder og glade medarbejdere.. Det er dog vigtigt for mig at sige, at vi også måler vores succes ud fra, hvor godt vi evner at bidrage positivt til det grønlandske samfunds fortsatte udvikling. Det ligger simpelthen i TELE-POSTs dna.

Stine Bosse fortalte også om de store planer i 2018, hvor en fortsat udbygning af netværket  er på dagsordenen. Her handler det om trådløse moderne mobilnetværk og udbygning af radiokæden til Upernavik.

Årsresultat

Årets resultat efter skat steg med 20 % og blev realiseret med 99,3 mio. kr. mod 82,9 mio. kr. i 2016. TELE-POST udbetaler 137,3 mio. kr. i udbytte for 2017 og Egenkapitalen er ved udgangen af 2017 på 1,151 mio. kr.

- Vi er i gang med en ambitiøs strategi, der blandt andet indebærer en udbygning af netværkene. I 2017 har vi forlænget søkablet mod nord, og ikke mindst effektiviseret og transformeret virksomheden. Det har betydet nye og bedre produkter til kunderne indenfor mobiltelefoni og internet. Det flotte resultat er et udtryk for, at TELE-POST har formået, at drive store projekter og skabe gode økonomiske resultater ved blandt andet større besparelser på driften. 2017 har været et travlt år, hvor vi har nået de store mål vi har sat os for, og det skal medarbejderne have en stor tak for, udtaler administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen.

Bestyrelse

Ejeren valgte at genvælge bestyrelsens medlemmer. Efter generalforsamlingen består bestyrelsen således af: De selvtyrevalgte bestyrelsesmedlemmer Stine Bosse (forkvinde), Ulrik Blidorf, Kim Søgård Kristensen og Inaluk Brandt, og 3 af medarbejderne nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Emil Kleemann, Ole Zeeb Andersen og Jørgen Rosbach.

                ​