Menu

Pas På søkablet

09/07/2020 - 11:43

TELE-POST, Royal Greenland, Polar Seafood og KNAPK opfordrer i fællesskab til at passe på søkablet og lancerer nu sammen en informationskampagne med budskabet: “Pas på hele Grønlands søkabel.  

Teleinfrastrukturen er en kritisk national infrastruktur, som alle i samfundet er afhængige af. Internetforbindelsen og den data, der hvert millisekund løber gennem det mere end 5.000 kilometer lange søkabel er hovedpulsåren i hele det digitale Grønland.

“Det er katastrofalt, når søkablet bliver revet over.  Når det sker, så kan man hverken bruge sin netbank, ansøge om jagtlicens eller tale med sine børnebørn online. Bliver søkablet skåret over, så er vi nødt til at prioritere den allermest nødvendige data til samfundsvigtige institutioner og erhverv”, siger Teknisk direktør for TELE-POST Jonas Hasselriis, der takker både KNAPK, Royal Greenland og Polar Seafood for at være med i oplysningskampagnen.

Formand for KNAPK Henrik Sandgreen siger: ”Det er vigtigt for os, at vi passer på søkablet og sikrer, at fiskerne har det rette udstyr, så de ved, hvor kablet ligger. TELE-POST deler USB nøgler ud til kutter- og mindre fiskefartøjsejere, som ikke har udstyr til automatisk opdatering af informationer. Det er god service, og vi tager medansvar og opfordrer alle fiskere til at passe på søkablet, også selvom det ligger ved gode fiskesteder.”

Polar Seafood´s trawlere og Royal Greenlands trawlere har selv moderne udstyr til at kunne se søkablets beliggenhed og undgår derfor at trawle hen over det.

Teknisk direktør i TELE-POST Jonas Hasselriis forklarer at store isfjelde også udgør en fare for Grønlands teleinfrastruktur, som er en-strenget søkabel- og radiokæde forbindelse mod nord, men at der er søgt taget højde for dette i ruteføringen af søkablet.

Baggrundsfakta:

2019 var fra årets begyndelse kraftigt præget af ikke mindre end 3 søkabelbrud. Samtidig var 2019 et år med meget ustabilt vejr, hvilket betød, at skaderne først var endeligt udbedret i september 2019, og alle igen kunne anvende internettet som forventet. Medtages de omkostninger der blev indregnet i årsregnskabet for 2018 på 17,7 mio. kr. er den samlede likviditetspåvirkning for TELE-POST i 2019 fra reparationerne af søkabelbruddene 71,6 mio. kr.

Det er både dyrt for rederierne, hvis de trawler henover søkablet, men samtidig også en katastrofe for samfundet. Derfor opfordres alle til at passe på søkablet.

 

Se oplyningsfilmen her: Kabelersuaq paaritigu - Pas på søkablet

Kontakt for yderligere oplysninger: Kommunikationschef Julie Rademacher email: julie@telepost.gl, mobil: 263535