Menu

Reparationerne af søkablet er nu slut – TELE-POST genåbner forbindelserne i Sydgrønland

22/08/2019 - 08:30

Søkabelreparationerne er nu afsluttet og de forbindelser der har været ramt i forbindelse med reparationen, genåbnes nu af TELE-POST. Søkabelreparationen i Sydgrønland har bevirket, at privatkundernes internetforbindelser fra Paamiut til og med Narsarmijit blev lukket.

TELE-POST omlægger nu trafikken, og alle internetforbindelser åbnes så hurtigt som muligt. Reparationen evalueres, og det undersøges nærmere, hvad der har været årsagen til søkabelbruddet i Sydgrønland.

Vejret har drillet lidt, men reparationerne er gennemført effektivt, og TELE-POST har sørget for, at privatkunderne ved pause i reparationen pga. dårligt vejr fik genåbnet deres forbindelser sidste weekend. Den begrænsede kapacitet på radiokæden er blevet prioriteret og brugt til at sikre samfundsvigtige institutioner og erhvervsvirksomheder har haft mulighed for at opretholde deres aktiviteter. 

Teknik og IT direktør Jonas Hasselriis TELE-POST siger:

”Reparationerne af søkablet er nu slut, og vi har gjort alt, hvad vi kan for at vores kunder bliver ramt mindst muligt. Vi genåbner nu forbindelserne, og vi minder alle om, hvor vigtigt det er, at vi alle passer godt på søkablerne. Vi takker kunderne mange gange for deres tålmodighed og beklager dette har været nødvendigt.”

Tilbagebetaling til privatkunder

Reparationen er færdig og kunderne vil få tilbagebetalt et beløb for de dage internettet har været slukket. 

De kunder, som dette vedrører orienteres via SMS.