Menu

Søkabelarbejdet ved Qaqortoq udsættes

22/05/2019 - 09:00
I Bededagsferien udførte TELE-POSTs søkabelskib et forgæves forsøg på at gennemføre de nødvendige reparationer ved Qaqortoq. Ismeldingerne for Sydgrønland indikerer, at der desværre ikke er udsigt til, at situationen forbedres i nærmeste fremtid. TELE-POST har derfor efter samråd med søkabelskibet, Istjenesten og lokale eksperter besluttet, at udsætte reparationsarbejdet til efter storissæsonen.
 
I vinter og i det tidlige forår var der meget ustabilt vejr, som gjorde det umuligt at arbejde i området ved Qaqortoq. Der var dog begrundet håb om, at få en tilstrækkelig periode med roligt vejr inden storisen kom. Det skete dog ikke. Efter isen er kommet har TELE-POST i samarbejde med en række personer, med stort kendskab til vejr- og isforholdene, afsøgt alle muligheder for, at gennemføre arbejdet. Det var næsten ved at lykkes i weekenden, men desværre betød is og kraftig strøm at arbejdet ikke kunne færdiggøres.
 
- Jeg er meget glad for at det lykkedes at gennemføre reparationsarbejdet af de to brud ved Sisimiut. Det var meget vigtigt for vores kunder i Nordgrønland. Jeg er dog samtidig rigtig ærgerlig over, at arbejdet ved Qaqortoq ikke har kunnet udføres nu. Den lange periode med søkabelbrud har været meget generende for vores kunder. Det har også været meget hårdt for vores medarbejdere, som gør alt for at kundeoplevelsen skal være så god som mulig, siger Kristian Reinert Davidsen, Adm. direktør.
 
Det er svært at forudsige hvornår storisen er drevet væk fra området. Derfor forventer TELE-POST reparationsarbejdet vil blive gennemført i begyndelsen af august, hvor storisen med stor sandsynlighed er væk. Frem til da vil TELE-POST gøre alt, hvad der er muligt for at sikre stabile forbindelser. Der vil dog i den kommende periode, indtil det vigtige reparationsarbejde ud for Qaqortoq er gennemført, være en forøget risiko for driftsforstyrrelser af især internettjenesten.