Menu

Søkabelreparation i syd påbegyndes igen

02/08/2019 - 13:45

Skibet som skal reparere søkablet ud for Qaqortoq når frem til skadestedet søndag og TELE-POST vil genoptage reparationerne i løbet af søndag.

Når reparationen går i gang, vil forbindelsen til alle privatkundernes internet i Sydgrønland fra Paamiut til og med Narsaq Kujalleq blive slukket. Al telefoni, herunder fastnettelefoni, mobilnetværk, SMS, TV og radio vil fortsat fungere. De ramte kunder i Sydgrønland bør dog forvente ringere kvalitet end normalt. Reparationen vil vare cirka 15 til 20 dage. Reparationen vil afhænge af vejr- og vindforhold ude på åbent hav, så der kan ske ændringer, men kunderne vil løbende blive informeret via SMS og pressen.

Der er meget begrænset kapacitet på den radiokæde, der skal fungere som backup, imens søkablet bliver repareret, hvilket er årsagen til at disse restriktioner bliver indført.

Den begrænsede kapacitet, der er til rådighed, vil blive brugt til at sikre at samfundsvigtige institutioner og erhvervsvirksomheder fortsat kan opretholde deres aktiviteter.

Tilbagebetaling til privatkunder

Når reparationerne er færdige, vil kunderne få tilbagebetalt et beløb for de dage internettet har været slukket.

Størrelsen på det beløb som privatkunderne vil få tilbagebetalt, vil blive fastlagt når søkabelreparationen er færdig. De kunder, som bliver ramt orienteres via SMS.

Teknik og IT direktør Jonas Hasselriis TELE-POST siger: 

”Det har vist sig særdeles udfordrende at gennemføre disse nødvendige reparationer, og vi beklager overfor vores kunder, at det er nødvendigt at lukke forbindelserne endnu en gang. Vi vil gøre, hvad vi kan for, at søkabelreparationerne rammer vores kunder mindst muligt og håber vejret er med os denne gang. Reparationerne minder os om, hvor vigtigt det er, at vi alle passer godt på søkablerne”

Se mere på https://telepost.info/

For yderlige information eller spørgsmål kontakt kommunikationschef Julie Rademacher på mail julie@telepost.gl eller mobil +299 263535