Menu

Søkablet udsat

27/11/2015 - 13:50

Bestyrelsen i TELE-POST har besluttet først at tage endelig stilling til, om selskabet kan investere i en forlængelse af søkablet og radiokæden, i starten af 2016. Det betyder, at etableringen af søkablet må udskydes et år

TELE-POST står overfor en betydelig investering i et søkabel fra Nuuk til Aasiaat, en stærkere radiokæde fra Aasiaat til Ilulissat, og en forlængelse af radiokæden til Uummannaq og Upernavik.

TELE-POST taber penge på at levere internet til de områder af landet, hvor der bor færre mennesker. En forlængelse af søkablet og radiokæden vil øge dette underskud. Liberaliseringen af mobiltelefoni kommer til at betyde færre indtægter for TELE-POST, og indtægterne fra mobiltelefoni kan fremover ikke anvendes til at gøre internetprodukterne billigere.

Det er derfor afgørende, at Bestyrelsen træffer beslutningen på et oplyst grundlag og på nuværende tidspunkter er der fortsat behov for yderligere oplysninger.

Bestyrelsesformand i TELE-POST Stine Bosse udtaler: - I TELE-POST er vi meget positivt stemt overfor disse investeringer. Men vi er nødt til at tage beslutningen om en så stor investering på et tilstrækkeligt dokumenteret grundlag.

Stine Bosse fortsætter: - Der er således fortsat flere ubekendte. Det er kombinationen af en meget stor investering, og en mulig forestående liberalisering af mobilområdet. Konsekvensen vil være faldende indtægter for Tele-Post, hvorfor det er naturligt, at vi må revurdere vore omkostninger for de kommende år. Men det er ikke et spørgsmål om investeringen kommer, men om hvornår. 

Udsættelsen betyder, at de planlagte investeringer tidligst kan finde sted i 2017. Fra beslutningen er taget, tager det mindst et halvt år, før søkablet kan lægges ud, og derfor er det ikke muligt at nå at forlænge søkablet og radiokæden i anlægssæsonen i 2016.

- Bestyrelsen prioriterer fortsat arbejdet med en forlængelse af søkablet meget højt, og vi vil sammen med selskabets nye direktør Kristian Davidsen fortsætte forberedelserne, slutter bestyrelsesformanden.

For yderligere oplysninger kontakt formand for bestyrelsen i TELE-POST Stine Bosse på telefon +45 21 23 24 25 og/eller adm. direktør Søren Lennert Mortensen på 52 53 31 eller slm@telepost.gl.