Menu

TELE-POST: Flere Tusass kunder i bygderne og pænt halvårsregnskab for 2020

08/10/2020 - 13:44

TELE-POST leverer det første halvår af 2020 ud et pænt resultat på 64,7 mio. kr. før skat trods COVID-19. Dette er 15,5 mio. kr. mere end første halvår af 2019, som var påvirket af ekstra omkostninger til søkabelreparationer. 

TELE-POST påvirkes også af COVID-19

I starten af 2020 ramte den globale Coronakrise hele verden, hvilket også har påvirket TELE-POST. Særligt i form af lavere roamingindtægter fra udenlandske kunder, hvilket dog udlignes af besparelser på administrative omkostninger. Covid-19 krisens negative konsekvenser for TELE-POST har hovedsaligt været i form af forsinkelser fra internationale leverandører samt forsinkelser af post og fragt.

Lavere priser i foråret flere kunder i bygderne

I maj måned sænkede TELE-POST priserne på Tusass internetprodukterne med op til 27 %. Kunderne har været meget begejstrede for disse prisreduktioner. Samtidig med, at priserne er blevet lavere, er mængden af kunder, særligt i bygderne, steget betragteligt. Antallet af husstande i bygderne som har Tusass Flatrate Internet er steget fra 34% i starten af 2019 til 47% i dag. 

Bestyrelsesformand for TELE-POST Stine Bosse takker Ledelsen og medarbejderne for dette: 

Et kontinuerligt arbejde for fokus og forenkling samt investeringer i stærkere netværk har gjort det muligt for TELE-POST både at sænke priserne, gøre internet tilgængeligt for flere og forbedre kvaliteten af internetoplevelserne markant. De nye Tusass produkter er attraktive, både i byerne, men særligt også i bygderne har der været en markant stigning i antallet af kunder. Vi er stolte af at kunne tilbyde flere produkter for hele landet, som accelererer digitaliseringen. 

TELE-POST forventer endnu et pænt årsresultat

TELE-POST er som resten af verden fortsat berørt af COVID-19. Det påvirker dog ikke selskabet lige så hårdt som selskaber i andre brancher, men alligevel arbejder TELE-POST’s medarbejdere hårdt for at sikre leverancer, så teleinfrastrukturen både kan vedligeholdes og udbygges. CEO for TELE-POST Kristian Reinert Daviden fortæller om udfordringer med COVID-19. 

For at give et eksempel på, hvordan vi er ramt af COVID-19, så oplever nogle af vores kunder i øjeblikket, at vi har nogle særlige udfordringer med leverance af modems. Dette er en udfordring vi gør alt for at løse til gavn for kunderne, men samtidig må vi også erkende, at vi står i en helt særlig situation i verden, som ingen af os kunne forudsige og som vi gør alt, hvad vi kan for ikke gentager sig. 

TELE-POST forventer trods COVID-19 situationen endnu et pænt årsresultat for 2020 på 100-120 mio. kr. 

 

Kontakt for yderligere oplysninger: Kommunikationschef i TELE-POST, Julie Rademacher, mobil: 263535, email: julie@telepost.gl