Menu

TELE-POST laver nye forundersøgelser i havet langs vestkysten

05/05/2021 - 15:48

For mange er internet ikke kun “nice to have”, men “need to have”. Internet var for 5 år siden ikke noget alle havde, men i dag er langt flere på internettet. Dette ses på datamængderne, og fordi flere “er på”, så ved vi også at flere og flere er mere afhængige af at være på nettet. Derfor igangsætter TELE-POST nu nye forundersøgelser i havet langs vestkysten for at vurdere udbygningen af teleinfrastrukturen 

Datamængder eksploderet – kunderne vil have mere og billigere internet 

Datamængderne er gennem de seneste 10 år eksploderet, og den en-strengede radiokædeforbindelse er allerede udfordret fra Aasiaat og nordpå, hvorfor TELE-POST nu udbygger denne.  

TELE-POST's strategi fra 17-20 har handlet om at sikre bedre kundeoplevelser og med Tusass internet er dette blevet muligt for rigtig mange i hele landet. 927 % steg datamængderne med i bygderne, og der er sket en eksplosion af internetdataforbrug på hele 2135% fra 2017-2021.  

Trusler mod teleinfrastrukturen er trusler mod alle 

Teleinfrastrukturen i Arktis er ikke blot truet af trawlere, men også af isfjelde, og det vil være katastrofalt for mange både privatkunder, men også virksomheder, hvis der igen skete et søkabel brud. Derfor er trusler mod teleinfrastrukturen ikke blot en trussel for TELE-POST, men for hele samfundet.  

Skrækscenariet er søkabelbrud som i 2019 

Skrækscenariet for os alle og den ultimative trussel er søkabelbrud og cyberangreb, som kan ødelægge hele landets teleinfrastruktur. Som en del af den nye strategi for de kommende fire år forventer vi derfor at investere op mod 1 mia. Kr. I bl.a. forsyningssikkerhed, forbedringer i infrastruktur og fysisk sikkerhed udover at vi samtidig vil kunne tilbyde højere hastigheder og mere grøn energiAdministrerende Direktør for TELE-POST, Kristian Reinert Davidsen fortæller, at størstedelen af investeringerne i den kommende strategiperiode omhandler sikkerhed og understreger:  

- Forsyningssikkerheden er blevet utrolig vigtig. Samfundet er blevet mere og mere afhængig af, at vi ikke oplever nedbrud. Vi så for nogle år siden, hvilke konsekvenser overrevne søkabler havde ikke blot for os, men for samfundet. Det er forklaringen på, at vi undersøger mulighederne for at kunne lægge nye søkabler 

Forundersøgelser i havet langs kysten  

For i fremtiden at kunne vurdere potentielt nye anlæg af søkabler og nye investeringer i sikring og udbygning af teleinfrastrukturen går TELE-POST nu i gang med at lave forundersøgelser på hvor vidt det vil være muligt at udvide søkabelforbindelser langs vestkysten. Dette arbejde pågår fra foråret 2021 og indtil ultimo oktober 2021.  

 

Kontakt for yderligere oplysninger: Kommunikationschef i Tele Greenland A/S, Julie Rademacher Mobil +299 352626 Mail: julie@telepost.gl