Menu

TELE-POST leverer endnu et flot årsresultat

22/04/2021 - 13:02

TELE-POST fik i 2020 et resultat efter skat på 122,7 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mere end i 2019, hvor resultatet efter skat var positivt påvirket af ændringer i selskabsskatten.  Nettoomsætningen er faldet med 12 mio. kr. fra 814,2 til 802,2 mio. kr. 

-Årets resultat er en flot afslutning på vores fireårige strategiperiode, hvor vi, trods søkabelbrud, vanskelige vejrforhold og ikke mindst COVID-19, har formået at gøre TELE-POST til en langt mere effektiv virksomhed. Vi har skabt en mere solid infrastruktur samt mere tidssvarende og billigere produkter. Jeg er meget stolt over virksomhedens udvikling de seneste år, og at vi formår at fastholde momentum med resultaterne i 2020, udtaler bestyrelsesformand, Stine Bosse. 

COVID-19

COVID-19 har også haft konsekvenser for TELE-POST. Mens roamingkunderne* er udeblevet, har TELE-POST på en række områder været nødt til at reducere aktivitetsniveauet som følge af COVID-19 restriktioner, ikke bare i Grønland – men i hele verden. Dette har medført en række besparelser, hvilke bidrager til det gode årsresultat. Læringen fra 2020 betyder, at TELE-POST forventer at kunne gøre en del af besparelserne mere permanente, mens andre vil blive indhentet, når restriktionerne løftes og aktivitetsniveauet igen kan øges. 

Prisreduktioner og målrettede produkter

I 2020 reducerede TELE-POST internetpriserne til privatkunder med op til 27 %, og kunderne har taget utroligt godt imod prisnedsættelserne i form af opgradering til større internetpakker. Derudover har selskabet oplevet en generel tilgang af nye kunder i både byer og bygder. 

2020 blev også året, hvor virksomheden lancerede Tusass Børneabonnementet, som er målrettet børn og unge under 18 år. Abonnementet, som har en meget lav abonnementspris for fri tale og SMS samt 1 gb data, har været en af TELE-POSTs mest succesfulde lanceringer. 

-Alene i den første måned blev der oprettet over 3.000 børneabonnementer. Det er helt tydeligt for os, at børnene og de unge er langt fremme når det kommer digitalisering. Vi er glade for, at vi med dette abonnement, kan gøre det muligt for flere børn og unge at komme både på internettet og i kontakt med deres familie og venner, udtaler administrerende direktør, Kristian Reinert Davidsen

Gode resultater og investering i næste generation med Coding Class

En selvstyreejet virksomhed af vores størrelse som skaber de resultater, som vi gør, forpligter sig også til at gøre en ekstra indsats for samfundet. I TELE-POST har vi valgt at arbejde meget strategisk med vores samfundsansvar, så vi også høster gevinsterne i fremtiden af vores gode arbejde i dag, slutter Stine Bosse. 

Et af TELE-POSTs store CSR-initiativer er projektet Coding Class, hvor alle landets 7. klasser introduceres til kodning og til IT-fag generelt, for at øge interessen for teknologfagene, således, at vi i fremtiden øger andelen af unge, som vælger uddannelser inden for området. TELE-POST håber selv at blive stor aftager af unge med disse uddannelser også fremadrettet. 

TELE-POST afholder generalforsamling 18. maj. 

* (kunder fra udlandet der bruger deres mobilabonnement i Grønland)

Kontakt for yderligere oplysninger: Kommunikationschef i Tele Greenland A/S, Julie Rademacher Mobil +299 352626 Mail: julie@telepost.gl