Menu

TELE-POST og Kommuneqarfik Sermersooq sætter kodning på skoleskemaet

08/01/2020 - 16:28
ele-post_kommuneqarfik_sermersooq_underskriver_aftale_om_coding_class

TELE-POST ønsker at næste generation går forrest i Grønlands digitale fremtid. TELE-POST har indgået en partnerskabsaftale med Kommuneqarfik Sermersooq om et fælles værdiskabende projekt, der er baseret på bæredygtighed med fokus på børn og unges digitale liv. Partnerskabet omfatter et pilotprojekt ”Coding Classes” på folkeskoleniveau, hvor fire klasser deltager i undervisningsforløbet, der afholdes i løbet af foråret 2020.

Coding Class i Grønland

Gennem et fem dages undervisningsforløb modtager syvende klasses elever en konkret udfordring fra TELE-POST, og de skal ud fra den problemstilling designe en innovativ løsning, kode løsningen og fremlægge resultatet over for selskabet.

  • Vi har erfaret at der er stor mangel på digitale og tekniske kompetencer i Grønland, og derfor ønsker vi at bidrage til at flere børn og unge for vakt en interesse for IT som noget man skaber, og ikke udelukkende forbruger. Ved at sætte kodning på skoleskemaet har vi en ambition om at kunne danne kimen til næste generation af teknikere og ingeniører. Understreger Helena Rotvig Kristiansen, HR Direktør i TELE-POST.

Eleverne vil blive undervist i designprocesser og kodning gennem samarbejde, analyse og innovation.  I Kommuneqarfik Sermersooq, ser frem til resultatet af pilotprojektet

  • I Kommuneqarfik Sermersooq har vi en ambition om, at alle børn skal have en god og lærerig barndom, så de kan blive klar til livet med endnu flere kompetencer. Med konceptet ’Coding Class’ kan vi give børnene og de unge de nødvendige kompetencer og færdigheder, der udvider det, de får gennem traditionelle undervisningsfag, og det vil kun ruste børnene bedre i fremtiden”, siger fungerende direktør i Kommuneqarfik Sermersooqs Forvaltning for Børn og Skole, Marie Fleischer.

Det er TELE-POST´s ønske at, vække andre kommuners interesse for projektet og ser på mulighederne for at indgå samarbejde om ”Coding Classes” undervisningsforløb.

For yderligere oplysninger, kontakt kommunikationschef Julie Rademacher, tlf.+299 26 35 35.