Menu
Udbud i forbindelse med etablering af søkabelstation i Maniitsoq 
 
Hermed sender TELE-POST etablering af søkabelstationen i Maniitsoq i offentligt udbud. 
 
Opgaven udbydes til grønlandsk registrerede virksomheder med et gyldigt GER-nummer. 
 
Arbejdet omfatter følgende entrepriser:
1. Jord- & terrænentreprise
2. Betonentreprise
3. Tømmerentreprise
4. El-entreprise
 
Det forventes, at jord- & terrænarbejdet afsluttes inden medio oktober 2016. 
 
Bygningen forventes færdig medio april 2017.
 
Anskaffelse af udbudsmaterialet
Udbudsmaterialet kan anskaffes fra onsdag d. 6. juli 2016 ved henvendelse til zeeb@telepost.gl.
 
Udbudsmaterialet udleveres kun i elektronisk format.
 
Tildelingskriteriet:
Tildelingskriteriet er “laveste pris”. 
 
For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge sit tilbud en erklæring fra skattemyndigheden. Heri bekræftes det, at inddrivelsesmyndigheden ikke har krav over 100.000 kr. mod tilbudsgiver for forfalden gæld samt en erklæring fra et pengeinstitut eller forsikringsselskab om dennes mulighed for garantistillelse, inden arbejdet overdrages.
 
Krav og vilkår  
Kontrakten er baseret på AP95 med de tilføjelser, præciseringer og krav, som fremgår af udbudsmaterialet.
 
Tilbudsfrist
Tilbudsfristen er mandag den 15. august 2016 klokken 12:00.
 
Licitation 
Der vil mandag den 15. august 2015 klokken 14:00 blive afholdt licitation. Alle tilbudsgivere, som har afleveret tilbud rettidigt, kan overvære åbningen af de indkomne tilbud.