Menu

Teleinfrastruktur er den teknik, der binder Grønland sammen.

Den grundlæggende teleinfrastruktur består af en digital radiokæde fra Nanortalik i Sydgrønland til Uummannaq i Nordgrønland.

Nord- og Østgrønland er dækket ved hjælp af satellitforbindelser, både i forhold til indenrigs- og udenrigs-telekommunikation.

Syd- og Vestgrønland er forbundet til omverden ved hjælp af søkablet, der strækker sig fra Nuuk og Qaqortoq til Canada og Island og derfra videre ud i verden.

Radiokæden

1.500 km lang med 48 radiokædestationer.

Satellit

Trådløs forbindelse 35.000 km over ækvator.

Søkablet

4598 kilometer højteknologisk fiberforbindelse.