Menu

”Har i dag aabnet Radiotelegrafstationen i Godhavn for Drift. Sender første Telegram til Kongen med ærbødig Hilsen fra Danske og Grønlændere. Her alt vel”.

Sådan lød teksten i 1925, da det allerførste telegram blev sendt fra Qeqertarsuaq i Grønland til udlandet. Modtageren var Kong Christian X i Danmark. Og de tre små sætninger er siden blevet tillagt stor betydning som en slags fødselsattest for TELE.

Længe hørte TELE under den danske stat og hed Grønlands Tekniske Organisation. I 1994 blev organisationen omdannet til et aktieselskab under Grønlands Hjemmestyre og fik ved den lejlighed navnet TELE Greenland A/S.

POST blev medlem af verdenspostunionen i 1938. Samme år kunne Grønland derfor lave de første frimærker med en international gyldighed. Ligesom TELE hørte Grønlands Postvæsen under den danske stat i mange år. I 1986 blev postvæsenet overtaget af Grønlands Hjemmestyre og kaldt Kalaallit Allakkeriviat. I dag hedder vi POST Greenland.

TELE og POST blev lagt sammen i 1997 og fusionerede til TELE Greenland A/S.