Menu

Bag TELE-POST står koncernen TELE Greenland A/S, som er 100 % ejet af Grønlands Selvstyre.

TELE-POST er opdelt i tre forretningsområder:

Post, Kommerciel og Teknik og IT

 

Selskabsledelse

Bestyrelsen i TELE Greenland A/S har stort fokus på udøvelsen af god selskabsledelse.

God selskabsledelse sikrer bl.a. virksomhedens ledelsessystemer samt åbenhed og transparens overfor selskabets interessenter.

Naalakkersuisut har i 2012 udarbejdet "Retningslinier for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber", som bestyrelsen forholder sig til.

Gennemgang af de enkelte anbefalinger kan læses i Redegørelse for god selskabsledelse 2016 (PDF)

 

Bestyrelse

Forretningsorden, vedtægter, referater, udvalg samt bestyrelsesmedlemer.
Læs mere

 

Direktion og ledelse

Biografier om og CV'er for TELE-POSTs direktion og ledelse.
Læs mere