Menu

1. Politikkens formål

TELE-POST ansatte har et fælles ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling. En udvikling der skaber værdi for det samfund vi er en del af. Politikken skal sikre, at Selskabet lever op til ambitionen om vores ansvarlighed.

2. Politikkens målgruppe

Hvem gælder politikken for? Ansatte i TELE-POST.

Hvor gælder politikken? I TELE-POST.

Evt. undtagelser, indskærpelser eller definitioner

3. Beskrivelse af politikken (overordnede principper, ansvar og pligter)

En effektiv forretning giver samfundet værdi

TELE-POST har en særlig rolle og et særligt ansvar i samfundet og den måde vi driver forretning. Vi skaber national sammenhængskraft som pålidelig leverandør af telekommunikation og postydelser til hele Grønland.

Vi åbner op for verden og bringer verden tættere på, når vi giver samfundet og vores kunder mulighed for at anvende

vores infrastruktur der indebærer alt fra kommunikation, handel, læring til underholdning. Det skaber udvikling og er en stor samfundsmæssig opgave, som vi med stolthed favner.

Sådan gør vi en forskel

Vi driver forretning på en ansvarlig måde, hvor vi viser omtanke og respekt for vores medarbejdere, det lokale samfund og det miljø, vi er en del af. Vi driver en effektiv og stabil forretning med fokus på digitale investeringer til gavn for Grønland. Vi er med vores viden, erfaringer og ekspertise en drivkraft for værdiskabende udvikling.

Internationale principper for bæredygtighed

TELE-POST er medlem af UN Global Compact, der er verdens største initiativ for ansvarlige virksomheder. Medlemskabet forpligter os til ansvarlighed indenfor 10 primære principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Dette suppleres af, lokale medlemskaber som CSR Greenland og Transparency International Greenland der ligeledes arbejder for at fremme ansvarlighedsagendaen i Grønland.

Principperne understøttes af Selskabets politikker og retningslinjer som danner rammerne i vores tilgang til ansvarlig adfærd.

Rapportering
Der vil årligt rapporteres om vores samfundsansvar i overensstemmelse med reglerne herom i årsregnskabsloven. I en særskilt rapport offentliggøres ”Communication on Progress”, en fremskridtsrapport om bæredygtighed, som led i medlemskabet til UN Global Compact, hvor vi beskriver Selskabets samfundsindsatser og fremskridt.

Evt. undtagelser eller indskærpelser

4. Konsekvens/sanktioner ved overtrædelse

5. Lovgrundlag eller anden overordnet politik

Årsregnskabslovens §99a og §99b, UN Global Compact 10 principper.

6. Ansvarlig afdeling for revision af politikken

HR, CSR og Løn.

7. Godkendelser

Godkendt i Bestyrelsen d. 09-12-2020

Evt. henvisning til retningslinjer mv.10. december 2020