Menu

TELE-POST støtter projekter inden for fire områder:

1. Udvikling af informations- og kommunikationsteknologi

I tidsbegrænsede perioder kan TELE-POST give støtte til pilotprojekter, der udvikler ny informations- og kommunikationsteknologi. Bemærk, at TELE-POST ikke yder sponsorstøtte til at videreføre og drive projekterne efterfølgende.

2. Sport

Hvert år leverer TELE-POST desuden sikkerhedskommunikation til nationale begivenheder som for eksempel Arctic Circle Race og Arctic Team Challenge.

TELE-POST sponsorerer desuden sport i Grønland generelt gennem en fast aftale med Elite Sport Greenland. Som hovedregel er det derfor Elite Sport Greenland, du skal kontakte, hvis du ønsker at få andel i TELE-POSTs støtte til sportsarrangementer.

Gå til Elite Sport Greenlands hjemmeside

3. Kultur

TELE-POST støtter kulturudvikling i Grønland gennem en fast aftale med Katuaq. Katuaq er hele Grønlands kulturhus, som har til huse i Nuuk, men også arrangerer teater- og musikturnerer til andre byer i Grønland.

Læs mere om Katuaqs arbejde for grønlandsk kultur

4. Sociale projekter

TELE-POST giver hvert år penge til en række NGO-organisationer inden for det sociale område.