Menu

Mio. kr. (medmindre andet er anført)

2015

2015

2013

2012

2011

Resultatopgørelse     
Nettoomsætning843,4790,1827,7830,8796,3
EBITDA293,4265,4287,0309,5274,5
Driftsudgifter(779,7)(728,3) (731,0)(713,0)(717,4)
Resultat af primær drift (EBIT)92,990,0119,2140,0106,3
Finansielle poster, netto (18,0)(21,3)(25,0)(36,5)(35,4)
Periodens resultat før skat75,068,994,3103,771,1
Periodens resultat efter skat50,746,564,071,348,3
Frit cash flow      
Pengestrømme fra driftsaktivitet (FCF)252,0266,8268,2286,2234,7
Pengestrømme fra investeringsaktivitet(85,5)(154,8)(125,1)(151,0)(104,4)
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet(113,7)(128,7)(123,3)(108,0)(116,9)
Nøgletal     
Bruttomargin (%) 89,489,487,788,387,3
EBITDA-margin (%) 34,833,34,737,234,5
EBIT-margin (%)11,011,414,416,913,3
Egenkapitalforrentning (ROE) (%)15,24,96,88,05,6
ROIC (%) 3,83,24,34,73,2
Finansiel gearing (%)110,224,631,939,754,9
Rentebærende gæld, netto102,1236,3301,7369,0472,9
Rentebærende gæld, netto/EBITDA (x)0,30,91,11,21,7
Soliditetsgrad (%) 60,656,954,653,049,0
Gennemsnitligt antal medarbejdere (antal)2478485474460496
EBITDA/Gennemsnitligt antal medarbejdere (t. kr.)613,9547,3605,5672,7553,5
Lønsum (t. kr.)211,807215.336210.600198.078211.641
Lønsum pr. medarbejder (t. kr.)443444444431427
Balance      
Anlægsaktiver1.335,21.451,71.473,41.516,01.534,3
Samlede aktiver11.647,91.688,71.732,01.751,11.756,0
Egenkapital1998,4961,3945,4928,4860,9
Udbytte32,032,047,075,032,0
Driftskapital     
Tilgodehavender1110,191,796,892,6101,0
Omsætningsaktiver1312,7237,1258,6235,1222,0
Kortfristede forpligtigelser1221,9232,8225,2200,4211,1
Net working capital190,84,333,534,710,9
Produktionsdata      
Pakker (stk.)127.000129.000127.000122.000130.000
Breve (kg.)198.000211.000223.000237.000256.000
Mobilt Bredbånd (antal) 2.5353.4023.5422.9521.414
Bredbånd via fastnet (antal)12.03611.91811.44111.00411.522
Telefonlinier (antal)11.30713.73616.29618.76219.847
Mobilabonnenter (GSM og TUSASS) (antal) 56.13562.00559.89759.39959.040

1. Som beskrevet i anvendt regnskabspraksis er sammenligningstallene ændret i forhold til tidligere aflagte årsrapporter.

2. Gennemsnitligt antal medarbejdere er eksklusiv elever.

 

Kundetilfredshed

Resultatet af TELE-POSTs kundeundersøgelse i 2013

Medarbejdertilfredshed

Tal fra TELE-POSTs undersøgelse af medarbejdertilfredshed i 2013