Menu

Udbud vedrørende boringer & landinger til søkablet mellem Nuuk og Aasiaat

TELE-POST udbyder entreprisen ”Boringer & landinger” i offentligt udbud.
Entreprisen udbydes til grønlandsk registrerede virksomheder.

Entreprisen omfatter etablering af 5 boringer samt assistance ved landtrækning af søkablet i Maniitsoq, Sisimiut, Saqqarliit Nunaa Syd, Saqqarliit Nunaa Nord samt Aasiaat Nunaa Syd til det planlagte søkabel langs vestkysten.
Arbejdet forventes udført fra maj til oktober 2016.

Rekvirering af udbudsmateriale
Udbudsmaterialet kan rekvireres fra fredag d. 21. august 2015 sha@telepost.gl eller zeeb@telepost.gl.
Udbudsmaterialet udgives kun i elektronisk form.

Tildelingskriterie:
Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Krav og vilkår
Kontrakten er baseret på AP95 med de tilføjelser, præciseringer og krav som fremgår af udbudsmaterialet.

Tilbudsfrist
Tilbudsfristen er onsdag den 7. oktober 2015 klokken 12:00 vestgrønlandsk tid.

Licitation
Der vil onsdag d. 7.oktober 2015 klokken 14:00 vestgrønlandsk tid blive afholdt licitation. Alle tilbudsgivere som har afleveret tilbud rettidigt har mulighed for at overvære åbningen af de indkomne tilbud.