Menu

Facaderenovering af B-3436 i Nuuk

På vegne af bygherren, Tele Greenland A/S, udbydes hermed
ovennævnte opgave i offentlig licitation.

Projektet omhandler facaderenovering og vinduesudskiftning.

Arbejdet udbydes i en hovedentreprise.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet »den laveste pris«.

Arbejdet forventes påbegyndt 04.08.2014 og forventes afsluttet 30.09.2014.

Udbudsmaterialet skal pr. mail bestilles hos Lasse Clausen – lac@masanti.gl. Tilbudsgiveren vil herefter modtage udbudsmaterialet.

Licitation vil i henhold til udbudsskrivelse blive afholdt primo juli.

Inden licitationen afholdes der besigtigelse af arbejderne på stedet den
25.06.2014 kl. 14.00.