Menu

Tele Greenland A/S udbyder hermed ovennævnte opgave.

På vegne af bygherren Tele Greenland A/S udbydes hermed opførelsen af en ny SMA-bygning i Paamiut. Bygningen er på ca. 65 m2 og opføres ved eksisterende SMA-bygning B-667 og huser radiokædeudstyr. Bygningen vil hovedsageligt bestå af betonfundamenter- og dæk, stålrammer og elementvægge.

Arbejdet udbydes i en hovedentreprise og vil blive tildelt efter kriteriet ”den laveste pris”.

Arbejdet forventes påbegyndt ultimo august 2014 og afsluttet 1 år efter.

Udbudsmaterialet kan pr. e-mail bestilles hos INUPLAN senest d. 30. juli 2014:
 

INUPLAN A/S, Postboks 1024, 3900 Nuuk
Telefon: 34 37 00
inuplan@inuplan.gl

 

Ved bestillingen skal tilbudsgiver angive navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

Tilbudsgiveren vil modtage udbudsmaterialet i pdf-format.

Tidspunkt og sted for licitationen fremgår af udbudsskrivelsen.