Menu

DSC

DSC - Digital Selective Calling - er grundlæggende et kaldesystem under GMDSS.
Hvert opkald består af en pakke digitaliseret information med en af fire prioriteter:

  • Distress (Nød)
  • Urgency (Il)
  • Safety (Sikkerhed) eller
  • Routine (Rutine)

Meddelelserne kan sendes til 'Alle stationer', til en enkelt station, eller til en gruppe af stationer ved at bruge det specielle MMSI-nummer (Maritime Mobile Selective Identity). Nødmeldinger sendes automatisk til alle stationer.

I tillæg til MMSI på kilde- og destinations stationerne kan der vedlægges forskellig information i opkaldet. For eksempel vil en melding vedrørende Distress indeholde følgende information:

  • Skibets identitet (MMSI)
  • Tidspunkt for afsendelse
  • Hvad der er årsag til meldingen
  • Skibets position

Når skibet er udstyret med DSC udstyr, skal skibets radiooperatør sørge for at holde sig orienteret om udfærdigelse af DSC-meldinger. Skibe tester jævnligt deres DSC-udstyr på frekvensen 2187.5kHz med den nærmeste kystradiostation. Opkaldet udføres som et 'Individuelt' kald med prioriteten 'Safety'.

Aasiaat radios MMSI-nummer er 00 331 3000

Bemærk, at skibe, som ikke har tilkoblet GPS til DSC-udstyret, bør opdatere positionen mindst på hver vagt.