Menu

Sådan bestiller du en skibsradiosamtale

Du bestiller en radiosamtale på Aasiaat Radios servicenummer 130.

Ekspedienterne vil være behjælpelige med at bestille samtalen samt oplysning om priser. 

Proceduren for radiosamtaler er:

  • Skibet bliver kaldt straks efter, at Aasiaat Radio har modtaget bestillingen af samtalen.
  • Radiosamtaler bliver altid ekspederet hurtigst muligt. Det sker under forudsætning af, at skibet, der skal modtage Aasiaat Radios opkald, hører det, og at radioforholdene gør en samtale mulig.
  • Svarer skibet ikke, bliver det herefter kaldt hver tredje time til såkaldte trafiklister, hvor så vidt muligt alle kystradiostationens radiosendere bliver anvendt.

Svar på en skibsradiosamtale

Bestillinger fra land bliver altid kaldt på en VHF-kanal i det område, hvor Aasiaat Radio sidst har haft kontakt med skibet. Herefter overføres samtalen til trafiklisten.

Befinder skibet sig uden for VHF-rækkevidde, bliver skibet kaldt ved næstfølgende trafikliste. Den bliver så vidt muligt sendt på de sendere, som kystradiostationen har ledige på det pågældende tidspunkt.

Skibe bør, når de er ude at sejle, så vidt muligt lytte til en kystradiostations frekvenser og kanaler. Når skibet hører sit navn på en trafikliste, skal det svare snarest muligt.

Bemærk, at Aasiaat Radio forsøger at holde trafikken tilbage op til tidspunkterne for trafiklisten. På den måde bliver der gjort mest muligt for, at skibene kan kaldes.

Aasiaat Radio udsender trafiklister på HF, MF og VHF-frekvenser og -kanaler.

Radiotelegrammer fra skib

Aasiaat Radio formidler radiotelegrammer fra fartøjer over alle frekvenser.

Det gælder først og fremmest positionsrapporter, kystkontroltelegrammer, meteorologiske meldinger, private telegrammer, telegrammer med bestillinger til skibshandlere, agenter osv.

I dag sker det sjældent, at private sender telegrammer. Men Aasiaat Radio formidler også gerne dine private hilsner.