Menu

Aasiaat radio betjener både VHF-, mellembølge- og kortbølgeanlæg. Anlæggene er fordelt ud over hele kyststrækningen i Vestgrønland fra Kap Farvel i syd til Holms Ø i nord og står også i Østgrønland omkring Ammassalik.

Et VHF-anlæg består af to dublerede transcievere, en til kanal 16 og en til arbejdskanalen. Hvert anlæg har egen antenne og udgangseffekt på 25 W. På enkelte stærkt trafikerede steder er der yderligere en arbejdskanal.
VHF-anlæggene er af fabrikatet Danphone.

Et mellembølge-anlæg består af en dubleret sender, der kan sende på 2182, 2187,5 og en arbejdsfrekvens. Antennen er en cirka 30 meter høj groundplane-antenne og udgangseffekten er på 1 kW PEP. 
Sendernes fabrikat er Dansk Radio.

Modtageranlæg består af et antal Rhode- & Schwarz-fuldbåndsmodtagere, der dels bliver benyttet som vagtmodtagere for 2182kHz telefoni, MF DSC 2187,5kHz og dels som arbejdsmodtagere på de dertil tildelte frekvenser.

Kortbølge-anlæg findes i tilknytning til mellembølge-anlæggene i Aasiaat og Qeqertarsuaq.
Her bruger vi også Dansk Radio-sendere på 1 kW PEP, der er koblet til egen antenne via en automatisk antennetuner. Som modtagere bruger vi Rohde & Schwarz-fuldbåndsmodtagere. Betjeningen sker via analoge og digitale betjeningspladser, der også står for tilkoblingen til det offentlige telenet.

Fjernstyringen sker via et bredt udvalg af teknikker, der tæller både simple kontaktslutninger og modembaseret datakommunikation.

Overvågning

Aasiaat Radio overvåger anlæggene ved hjælp af højtaleranlæg og knapper, som blinker. Kommer et opkald vil den relevante knap lyse gult, og der vil komme lyd i højttaleren for den pågældende position.

Kommer et opkald på DSC, vil der lyde en alarm, og opkaldet vil komme ind på DSC-køen. DSC DISTRESS kommer i en kø for sig, og alle andre opkald kommer i den sekundære kø.

Opkald fra skibe, der tester deres DSC-system, vil automatisk blive besvaret inden for 30 sekunder. Dette sker under forudsætning af, at den pågældende sender ikke bliver anvendt et andet sted.