Menu

På vegne af bygherren, Tele Greenland A/S, udbyder hermed ovennævnte opgave i offentlig licitation.

Projektet omhandler nedrivning og opførelse af nye kontorer.

Arbejdet udbydes i en hovedentreprise.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet: Der vælges det tilbud, som er lavest, og opfylder projektmaterialets krav.

Udvælgelseskriterier:

For at komme i betragtning som tilbudsgiver, skal tilbudsgiver i sit tilbud vedlægge:

1) Erklæring fra skattemyndigheden om, at tilbudsfirmaet ikke har forfalden gæld til det offentlige på over 100.000 kr. Erklæringen må tidligst være dateret en måned før licitationstidspunktet.

2) Erklæring fra pengeinstitut eller forsikringsselskab om mulighed for garantistillelse. 

Arbejdet forventes påbegyndt den 1. juli 2016 og forventes afsluttet 31. august 2016 

Udbudsmaterialet skal pr. mail bestilles hos Hans Jørgen Jensen på hjj@masanti.gl.

Tilbudsgiveren vil herefter modtage udbudsmaterialet.

Licitation vil i henhold til udbudsskrivelse blive afholdt primo juni.

Inden licitationen afholdes der besigtigelse af arbejderne på stedet den 3. juni 2016 kl. 14.00