Menu

Forsendelser sendt fra Danmark og øvrige udland til Grønland
Postforsendelser der ankommer til Grønland toldbehandles af TELE-POST. TELE-POST opkræver ikke gebyr for toldbehandlingen. 

Regler for indførsel af varer til Grønland kan du finde på Grønlands Selvstyres hjemmeside: Om afgifter


Forsendelser sendt fra Grønland til Danmark og øvrige udland
Afsenderen har ansvaret for at undersøge, om indholdet i en postforsendelse er told- eller afgiftspligtigt, samt om det efter reglerne i modtagerlandet er tilladt at indføre. 

Information om indførsel kan indhentes ved kontakt til modtagerlandes konsulat eller ambassade i Danmark. 

Kontaktadresser på et konsulat eller ambassade kan findes på det danske udenrigsministeriums hjemmeside: Ambassader