Menu

Et telefonmøde er løsningen for dig, der skal holde møde på tværs af landegrænser og bygrænser eller dig, der ønsker at slippe for besværet med at finde lokationer til møder og bruge kostbar tid på transport.
 

TELE Erhverv tilbyder to former for telefonmøder:


140 - Det telefonistekspederede telefonmøde

Telefonmødet kan bestilles som et telefonistekspederet møde via særtjenestenummer 140. Der kræves deltagelse af mindst 3 og højst 18 lokationer.
Ved bestillingen skal oplyses navn og telefonnummer på alle møde deltagerne, samt dato, tidspunkt, og varighed.

Note! Bestiller man en time, men mødet viser sig at strække længere, kan mødet forlænges ved et separat opkald til særtjeneste nummeret 140.

Personen, som bestiller mødet, betaler også for de øvrige mødedeltagere.
Prisen udregnes på baggrund af antallet af deltagere; med et startgebyr, en takst/time pris, antallet af deltagere, samt evt. ekstra time gebyr fra deltager siddende i henholdsvis Danmark og resten af udlandet.

Deltagere3 til 56 til 89 til 1112 til 1415 til 18
Start gebyr300 kr. 450 kr.600 kr.750 kr.900 kr.
Pr. påbegyndt time (dag)270 kr.405 kr.540 kr.675 kr.810 kr.
Pr. påbegyndt time (aften og weekend)180 kr.270 kr.360 kr.450 kr.540 kr.
DK gebyr(pr. deltager, pr. time) 50,00
Udenlands gebyr  (pr. deltager, pr. time) 100,00


150 - Det selvvalgte telefonmøde

Et selvvalgt telefonmøde er hurtigt og nemt at etablere og kræver ikke nogen forudgående reservation.

Du etablerer mødet ved at få max. 10 mødedeltagere til at ringe op til 150. Her skal mødedeltagerne afvente ny klartone og derefter taste samme 8-cifrede adgangskode, som mødelederen på forhånd har aftalt med mødedeltagerne.

Mødedeltagere på udenlandske lokationer kan deltage i et selvvalgt telefonmøde ved at taste 00299 1500000 samt 8 cifre, som er aftalt på forhånd.