Menu

Udbud vedrørende etablering af teknikhus for TELE-POST i Qaqortoq. 

TELE-POST udbyder entreprisen ”Teknikhus CK005 - Qaqortoq” i offentligt licitation.

Entreprisen udbydes til grønlandsk registrerede virksomheder.

Entreprisen omfatter etablering af en teknikbygning. Arbejdet forventes påbegyndt medio maj 2016 og forventes afsluttet ultimo juli 2016.

Rekvirering af udbudsmateriale

Udbudsmaterialet kan rekvireres fra tirsdag d. 12. april 2016 på zeeb@telepost.gl.

Udbudsmaterialet udgives kun i elektronisk form.

Tildelingskriterie:

Arbejdet udbydes som hovedentreprise og vil blive tildelt efter kriteriet ”laveste pris”.

Krav og vilkår

Kontrakten er baseret på AP95 med de tilføjelser, præciseringer og krav som fremgår af udbudsmaterialet.

Entreprenør kan ikke gøre krav gældende for den tid der er anvendt ved tilbudsberegning.  

Tilbudsfrist

Tilbudsfristen er tirsdag d. 2. maj 2016 klokken 12:00 vestgrønlandsk tid.

Licitation

Der vil tirsdag d. 2. maj 2016 klokken 14:00 vestgrønlandsk tid blive afholdt licitation. Alle tilbudsgivere som, har afleveret tilbud rettidigt, har mulighed for at overvære åbningen af de indkomne tilbud.