Menu

Selskabsledelse

Bestyrelsen i TELE Greenland A/S har stort fokus på udøvelsen af god selskabsledelse.

God selskabsledelse sikrer bl.a. virksomhedens ledelsessystemer samt åbenhed og transparens overfor selskabets interessenter.

Naalakkersuisut har i 2012 udarbejdet "Retningslinier for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber", som bestyrelsen forholder sig til.

Gennemgang af de enkelte anbefalinger kan læses i
Redegørelse for god selskabsledelse 2012 
Redegørelse for god selskabsledelse 2013  
Redegørelse for god selskabsledelse 2014
Redegørelse for god selskabsledelse 2015 

Redegørelse for god selskabsledelse 2016 
Redegørelse for god selskabsledelse 2017 
Redegørelse for god selskabsledelse 2018 

Redegørelse for god selskabsførelse 2019
Redegørelse for god selskabsførelse 2020

 

 

Bestyrelse

Forretningsorden, vedtægter, referater, udvalg samt bestyrelsesmedlemer.
Læs mere

 

Direktion og ledelse

Biografier om og CV'er for TELE-POSTs direktion og ledelse.
Læs mere