Menu

Bag TELE-POST står koncernen TELE Greenland A/S, som er 100 % ejet af Grønlands Selvstyre.

TELE-POST er opdelt i disse forretningsområder:

Kunder & Post, Erhverv, Teknik & IT, Wholesale og Udvikling

 

Selskabsledelse

Bestyrelsen i TELE Greenland A/S har stort fokus på udøvelsen af god selskabsledelse.

God selskabsledelse sikrer bl.a. virksomhedens ledelsessystemer samt åbenhed og transparens overfor selskabets interessenter.

Naalakkersuisut har i 2012 udarbejdet "Retningslinier for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber", som bestyrelsen forholder sig til.

Gennemgang af de enkelte anbefalinger kan læses i
Redegørelse for god selskabsledelse 2012 (PDF)
Redegørelse for god selskabsledelse 2013 (PDF
Redegørelse for god selskabsledelse 2014 (PDF)
Redegørelse for god selskabsledelse 2015 (PDF

Redegørelse for god selskabsledelse 2016 (PDF)
Redegørelse for god selskabsledelse 2017 (PDF)
Redegørelse for god selskabsledelse 2018 (PDF)        

PDF icon Redegørelse for god selskabsledelse 2019 (PDF)

 

Bestyrelse

Forretningsorden, vedtægter, referater, udvalg samt bestyrelsesmedlemer.
Læs mere

 

Direktion og ledelse

Biografier om og CV'er for TELE-POSTs direktion og ledelse.
Læs mere