Menu

TELE-POST sponsorerer projekter og aktiviteter, der skaber værdi for Grønland og fremmer brugen af informations- og kommunikationsteknologi.

TELE-POSTs sponsorstøtte består af, at vi stiller vores produkter og servicer til rådighed. Det betyder omvendt, at TELE-POST ikke støtter projekter økonomisk med for eksempel kontanter.

Typisk sponsorer TELE-POST aktiviteter, der lever op til følgende kriterier:

 • Aktiviteterne gavner hele det grønlandske samfund og knytter sig samtidig til TELE-POSTs kerneydelser.
   
 • Projektet indeholder værdier, som TELE-POST kan identificere sig med, og som stemmer overens med TELE-POSTs strategi.
   
 • Der er overensstemmelse mellem projektets målgruppe og TELE-POSTs målgruppe.
   
 • Sponsoransøgningen indeholder en plan for, hvordan TELE-POST vil blive eksponeret som sponsor.
   
 • Sponsormodtageren anerkender sponsoraftalen som en forretningsmæssig aftale.

 

TELE-POST sponsorerer

IKT-projekter, sport, kultur og sociale projekter. 
Læs mere

Sådan ansøger du

Se, hvad din ansøgning skal indeholde.
Læs mere

Politik for sponsorater og medlemskaber

Læs mere

Send din ansøgning til tapersiineq@telepost.gl