Menu

1. TELEsvar

TELEsvar er din personlige telefonsvarer på din TUSASS- eller Mobil abonnement. Alle dine opkald bliver automatisk viderestillet til TELEsvar, når du:

 • Har slukket din telefon.
 • Er uden for dækning.
 • Ikke besvarer et opkald.

TELEsvar har plads til 10 beskeder, som bliver gemt i 15 dage.

Ny bruger af TELEsvar

For at komme i gang med TELEsvar skal du ringe til:
+299 50 50 50

Her bliver du præsenteret for en guide for nye brugere, der fører dig igennem oprettelsen af et TELEsvar, så du får indtalt din personlige velkomsthilsen og indtastet din personlige adgangskode.

TELEsvar hovedmenu

TELEsvar har en hovedmenu, som du automatisk kommer til, hvis der ikke er nogen nye talebeskeder til dig.
Er der nye beskeder til dig, hører du hovedmenuen, efter du har aflyttet de nye beskeder.

I hovedmenuen kan du trykke:

 • 1  for at aflytte beskeder (hvis du har nye eller gemte beskeder)
 • 9  for ændringer
 • 0  for hjælp

Under aflytning af beskeder

Når du aflytter beskeder i TELEsvar kan du trykke:

 • 8 for pause
 • 9 for at spole 8 sekunder frem
 • 99 for at spole frem til beskedens afslutning
 • 0 for hjælp
 • 00 for udvidet hjælp
 • 000 for at komme til guiden for nye brugere

Aktiver TELEsvar

Har du haft din mobil viderestillet til et andet nummer, og ønsker du i stedet at aktivere TELEsvar, taster du:

 • Ved manglende svar:  * * 61 * 50  dit mobilnummer  # 
 • Uden for dækning:  * * 62 * 50  dit mobilnummer  #
 • Ved optaget:  * * 67 * 50  dit mobilnummer  #
 • Ved alle opkald:  * * 21 * 50  dit mobilnummer  #

Du kan også benytte dig af de telefonsvarermenuer, som evt. allerede findes i din mobil. Se din mobiltelefons brugermanual.

Deaktiver TELEsvar

Når du er i udlandet, betaler du roamingafgift, hvis nogen indtaler en talebesked til dig. Det gælder også, selvom du har slukket din telefon. Ønsker du at slå denne service fra, skal du deaktivere TELEsvar ved at trykke:

 • Ved manglende svar:  # # 61 #
 • Uden for dækning:  # # 62 #
 • Ved optaget:  # # 67 #
 • Ved alle opkald:  # # 21 #

TELEsvar i udlandet

For at være sikker på at kunne modtage og aflytte TELEsvar-beskeder i udlandet, skal du viderestille din telefon til:

+299 50 efterfulgt af dit mobilnummer.

Denne funktion gælder kun, hvis du viderestiller din mobil manuelt via telefonens menu. Bruger du TRYK-SELV mulighederne sker det automatisk.
 2. Viderestille

Som Mobil abonnement behøver du ikke gå glip af opkald, selvom du af den ene eller anden grund ikke kan besvare dem. Som Mobil abonnement har du nemlig mulighed for at viderestille din telefon.
Du kan viderestille til hvilket som helst fastnet- eller mobilnummer i Grønland og udlandet.

Den, der ringer op til dit nummer, ved ikke, at opkaldet er blevet viderestillet. Derfor er det dig, der skal betale udlandstakst, hvis du viderestiller til et udenlandsk nummer.

Viderestilling ved manglende svar

Tager du ikke din telefon inden for 15 sekunder, bliver opkaldet stillet videre til et andet nummer efter eget valg.

 • Aktivér: Løft røret, tast ** 61 * telefonnummer #, afvent klartone og læg røret på.
 • Ophæv: Løft røret, tast ## 61 #, afvent klartone og læg røret på.
 • For at kontrollere din viderestilling: Tast * # 61 #, afvent klartone og læg røret på.

Viderestilling ved optaget

Er du optaget med en anden samtale over telefonen, kan du få indkommende opkald stillet videre til et andet nummer efter eget valg.

 • Aktivér: Løft røret, tast ** 67 * telefonnummer # afvent klartone og læg røret på.
 • Ophæv: Løft røret, tast ## 67 # afvent klartone og læg røret på.
 • Kontrol: Løft røret, tast * # 67 # afvent klartone og læg røret på.

Viderestilling af alle opkald

Ønsker du at viderestille samtlige opkald til et andet nummer, lader det sig også gøre.
• Aktivér: Løft røret, tast ** 21 * telefonnummer #, afvent klartone og læg røret på.
• Ophæv: Løft røret, tast ## 21 #, afvent klartone og læg røret på.
• Kontrol: Løft røret, tast * # 21 #, afvent klartone og læg røret på.
 3. Banke på

Som Mobil abonnement har du mulighed for at høre, om der er andre, der forsøger at ringe dig op, mens du taler i telefon.

Aktiver eller ophæv Banke på:

 • Aktiver Banke på: ** 43 #
 • Ophæv Banke på: ## 43 #

Sådan skifter du imellem to samtaler:

Indstillingerne for, hvordan du skifter imellem to samtaler kan variere fra telefon til telefon. Hvis der ikke står noget specifikt om samtaleskift i manualen for din telefon, kan du som regel gå ud fra, at følgende gælder:

 • For at skifte mellem to samtaler, tast: 2 OK
 • For at hente den parkerede samtale tilbage og afbryde den igangværende samtale, tast: 1 OK
 • For at afslutte den parkerede samtale, tast: 0 OK
   


4. Parkere samtale/Samtaleskift

Samtaleskift er en TRYK SELV-service for Mobil abonnementer, der gør dig i stand til at ringe sammen med to personer på samme tid og skifte imellem samtalerne.

Sådan håndterer du to samtaler på én gang

Er du i gang med en telefonsamtale og hører en ”bib”-lyd kan du:

 • Afvise det indkommende opkald: 0 OK
 • Afslutte samtalen og besvare det indkommende opkald: 1 OK
 • Parkere den samtale, du er i gang med, og besvare det indkommende opkald: 2 OK.

Sådan skifter du imellem to samtaler

Har du parkeret den samtale, du oprindeligt var i gang med, og besvaret den indkommende samtale, har du følgende muligheder:

 • Skift imellem de to samtaler: 2 OK
 • Hent den parkerede samtale tilbage og afbryd den igangværende: 1 OK
 • Afslut den parkerede samtale: 0 OK

Indstillingerne for, hvordan du skifter imellem to samtaler kan variere fra telefon til telefon. Hvis der ikke står noget specifikt om samtaleskift i manualen for din telefon, kan du som regel gå ud fra, at ovenstående gælder.