Menu

TELE-POST Iserfik tassaavoq suliffeqarfinnut  telefoneqarneq suliffeqarfivit  maannakkut pisariaqartitaanut pisariitsumik naleqqussarneqarsinnaallunilu sullissinernut immikkut ittunut annertusineqarsinnaasoq. Ingerlatsineq, nakkutilliineq, backup aamma nutarterineq TELE-POST-imit isumagineqassapput. Tamatuma suliffimmi sulisut oqilisaaffigissavai aammalu suliffeqarfiup ilimageriinngisanik aningaasartuuteqannginnissaa qulakkiissallugu.

Suut ilissinnut iluaqutaassappat?

TELE-POST Iserfiup suliffeqarfik ataatsimoortumik namminerisaminik telefoneqartilissavaa. Tamanna ataasiartumik annertuunik aningaasaliissuteqarfiussanngilaq, TELE-POST-illu ingerlatsineq suliarisartussaammagu suliffimmi  IT- mik immikkut ilisimasallit pisariaqartinneqassanngillat. Tamanna periarfissaavoq pisariinneq, oqalunnermilu nipip pitsaassusaa Kalaallit Nunaanni attaveqaqatigeeriaatsinit allanit pitsaaneruvoq.

Tamanna qanoq ingerlasarpa?

Tassani pineqartoq pingaarneq tassaavoq imminut sullinneq aammalu nammineertumik aaqqiinerit autoprovisionering. Tassa  TELE-POST Iserfik atoraanni qitiusumik telefoneqarfimmiit  teknikerinik sullinneqarnissamillu utaqqinerit qaangiutissapput. Suliffeqarfiutit qarasaasiakkoorlugu atorsinnaanngortitsinissamut modulik- kaarlugit aaqqissuunneqartunut; atuisussanut ataasiakkaartunut ilusissamut kiisalu allaffissornermi atorneqarsinnaasumut modulikkaarlugu aaqqissuussamut atorneqarsinnaasumik pingaarnermik aqutsiviusumut, isersinnaanngussaaq.  Tassani assersuutigalugu periarfissaavoq normunik atuisunillu atuisinnaanngortitsineq aammalu qamitsineq. Taamatut ittumik telefoneqarneq aqukkuminartuuvoq, ilaatigut aaqqinneqarsinnaavoq kina sianertunik akisisassanersoq aammalu sulisup utaqqisitsinermi  qanoq pingaarnersiuisarnissaanut tunngasut.

Kikkunnit atorneqarsinnaava?

Periarfissaq tamanna suliffeqarfinnit  tamanit iluaqutigineqarsinnaavoq. Suliffeqarfimmit  mikisunnguamit ataasiinnarmik najugaqarfeqartumiit suliffeqarfimmit Kalaallit Nunaanni amerlasuunik immikkoortortaqarfeqarlunilu najugaqarfeqartumiit atorneqarsinnaavoq. Taamatut telefoneqarneq suliffeqarfimmi namminermi attaveqaateqar- tarpoq, terminalit tamarmik immikkut attaveqaatip ikkuffianut attavilerneqartarmata, taamaalillutik telefoninut atortut kabelillu allat ikkussuunneqartariaaruttarlutik. Eqaallisaaneq taamaalilluni ulluinnarni atuutiinnanngilaq, aammali tunngaviusumik suliarineqarnermi atuulluni.

Suut pisariaqarpat

TELE-POST Iserfik tassaavoq IP-mik telefoneqarneq. Tassalu telefoninut teknologiimut qanganisamut naleqqiulluni assigiinngissutaavoq, attaveqaqatigiinnermi  teknikkimut  atortut DSL-it imaluunniit fiberit atorneqarnerat. Iserfimmik ikkussuinermi atortunut aningaasartuuterpassuaqartariaqanngilaq, aaqqiissummi taanna TELE-POST-ip atortulersuutaanik attartortuuvoq (hosting). Teknikkikkut atortuni piumasaqaatituaavoq suliffeqarfiutinni QoS-imut atorsinnaasumik attaveqaateqarnissat, taannalu tassaasinnaavoq Iserfimmut  imaluunniit  MPLS-imut attavik. Aammattaaq suliffeqarfimmi attaveqaateqarneq minnerpaamik CAT5-iussaaq.

Suliffeqarfiit amerlanerujartuinnartut imminnut ingerlatsinikkut oqilisaaffiginiarlutik attaveqaqatigiinnermut atortuminnik ”sky”-mik taaguutilimmut inissititerineq toqqartalerpaat. Tassani TELE-POST Iserfik sullissiviuvoq misilittagaqareersoq ingerlatsinermilu isumannaatsoq.

Teknikki

Iserfik aqqutigalugu IP-telefoninik akuerisaasunik Terminal Whitelist suliffeqarfiutivit  atuinissaa innersuussutigaarput. Telefonit taakku tamakkiisumik atuisinnaanermut Iserfimmik sullissivimmi iluarsisaapput. Tamatuma saniatigut suliffeqarfiup telefonii analogit ATA-boksimut akuerisaasumut attavilerneqarsinnaajuartillugit  pigiinnarnissaat periarfissaavoq. TELE-POST pisariaqartitsinernut qanorluunniit ittunut attaveqaateqarnermut atortuuteqarpoq.

Atortut saniatigut atortulersornerit allat

Iserfimmik atuinerit naleqqussarlugulu annertusarsinnaavat soorlu qarasaasiamut nuutsitsisinnaanngorlugu, ataatsimeersuarnermut telefonilersorneqarnermik, tikilluaqqusissuteqanermik, qitiusumik attaveqarfimmik, e-mailinut allattuiffimmik, Outlookimut attaviliinermik allarpassuarnillu. TELE-POST-imi inuussutissarsiutilinnut siunnersortit oqaloqatigiuk, tassanilu periarfissap pitsaanerpaamik ilissinnut qanoq tulluarsarneqarsinnaaneranut paasiniarsinnaavusi. Sullissivik ima eqaallisagaatigaq, kissaatit amerlanerpaat naammassineqarsinnaassallutik.

Naammasseqqaarsimasassat

 • TELE-POST Iserfimmut attavik
 • Tassunga ilaavoq Service Level Agreement/SLA
 • Quality of Service (QoS)
 • CAT5-imik qaffasinnerusumilluunniit kabelilersuineq
 • Browserip sorliunera ilusaalu eqqortoq

Piumasaqaatit sorlerpiaasussaanerat paasiumagaanni TELE-POST Erhvervimut sianertoqarsinnaavoq uunga 80 80 90

TELE-POST Iserfik – atortut nalinginnaasut

 • Kortnormut  100-t
 • Kortnormut  arfineq-pingasut
 • Kasuttorneq
 • Sianertunik  allattuivik
 • Atuisumik  matusineq
 • Sianernernik  immikkoortitaarineq
 • Nuutsitsineq
 • Avataaniit sianertut normuisa takusinnaanerat
 • Ataatsimoortunik  akisineq
 • Sianertunik  pilersaarusiaq
 • Sianertunik  utaqqisitsigallarneq
 • Nalunaaruteqarneq/akisineq (suliffeqarfimmik)
 • Suliffeqarfiup normuinik  takunnissinnaaneq
 • Normu ersinngitsoq
 • Sianernermik  utertitsineq
 • Pingasuulluni  ataatsimeeqatigiinneq
 • Aalajangersimasumik  ingerlatitseqqinneq
 • Akisoqanngikkaangat  ingerlatitseqqittarneq
 • Atorneqarnerani  ingerlatitseqqittarneq
 • Akornusersoqqunnginneq
 • Avammut  sianernernik pilersaarusiaq
 • Avammut  sianernernik pilersaarusiaq annertusisaq
 • Utaqqinermi  nipilersuut

TELE-POST Iserfik - atorneqarsinnaasut immikkut ittut

Atuisunut atortulersuutit

 • Iserfik – Nittartakkatigut sianerneq Nammineerluni aarlariinnut sianerneq Tulleriiaaqattaartumik sianerneq
 • Normunik toqqakkanik ingerlatitseqqittarneq
 • Iserfik - Agent

 

*Autoprovisionering

Autoprovisionering tassaavoq atuisup allaffissornermi atortukkut (IP-telefoni nerrivimmiittartoq, qarasaasiakkut sianerneq il.il) allanngortitsininnaanera atortuni ataasiakkaani, taamaalilluni telefon-imik taamatut allangortitsiffiniartumik sukkasuumik atuilersinnaaneq nutaaq suliarineqarsinnaavoq. Aamma taamatut pisoqartarpoq, ass. sullitaq TELE-POST-imut sianerpat atuisussanik amerlanernik imaluunniit telefoneqarnermi atortunik nutaanik ikkussinissaq pillugu. Allannguutit toqqorneqareerpata, atulersitsinissaq atuisup atortulersuutaanut nassiunneqassaaq. Tamatuma kingorna atuisoq allaffissornermi atortumut isissaaq, atuisullu atortulersuutilluunniit nutaat atuisinnaanngortinneqarlutilluunniit atorneqarsinnaanngortinneqassapput.

*QoS-Quality of Service

Sullissinerup pitsaassusaata takutippaa attaveqaammi sukkassutsip naleqquttup ingerlatinneqarnera, kiffartuussissutip pitsaanerpaamik ingerlassaguni atortariaqagaa. Pisumi tassani VoIP-imik kiffartuussineq pineqarpoq, tassani sukkassuseq naleqquttoq inniminnerneqartarpoq telefoneqarnermik kiffartuussineq akornuteqanngitsumik ingerlasinnaaqqullugu, kiffartuussissutinillu allanit salliutinneqaqqullugu.

*Terminal Whitelist

Terminal nerriviup allaffiusup qaavaniittartumut IP-Telefonimut allatut taaguutaavoq. Terminal Whitelisti telefonimut akuerineqarsimasunut misilittarneqareersunullu allattuiffiuvoq telefoninut sullissivimmi pineqartumi allanngortitsininnaanermik atortulersuutinillu atuisinnaatitsiffiusoq.