Menu

Iserfimmi atortut marlunnut avitaapput, aappaa atuisunut aappaalu aaqqissuussinermut PBX-iusumut.

Kortnormut 100-t

Atuisup kortnormmu kodet 100-t

tungaanut piareeqqatissinnaavai.

Sianerfiginneqqilluni

Atuisoq sianertumut kingullermut

sianeqqissinnaavoq.

Aalajangersimasumut

ingerlatitseqqissinnaaneq

Atuisup sianertut tamaasa normumut

aalajangikkamut ingerlteqqissinnaavai.

Kortnormut arfineq pingasut

Atuisup kortnormut arfineq pingasut

atukkajunnerpaasani telefonimut

piareeqqasunngorsinnaavai.

 

 

Atuisoq matusaq

Suliffeqarfimmi aqutsisoqarfiup kiffartuussivik

matusinnaavaa, sianertorlu

paasissutissanik allamullu saaffigisinnaasaanik

nalunaarfigalugu.

 

Normunik aalajangersimasunik

ingerlatitseqqissinnaaneq

Atuisup normut aalajangersimasut

normumut allamut ingerlateqqissinnaavai.

 

Kasuttortaat

Atuisoq oqaluussigaluarluni sianerfigitissinnaavoq.

Normu isertortoq

Atuisup avammut sianernermini

normuni isertortunngortissinnaavaa.

Akisoqanngippat

ingerlatitseqqinneq

Atuisup sianertut tigunngitsoorunigit

normumut allamut ingerlateqqittartunngorsinnaavai.

Basis opkalds logs

(sianertut allattorsimaffiat)

Atuisup sianertut, sianerfigisat

akinngitsuukkallu kingulliit allattorsimaffiat

takusinnaavaa.

Akornuseqqunngitsoq

Atuisup sianertut amerlasinnaassusaat

killilersinnaavaa.

Viderestilling ved optaget

Atuisoq nammineerluni oqaluussaqaruni

allat sianertut normumut

allamut ingerlateqqittartunngorsinnaavai.

Sianertumik tigusineq

Atuisoq sianertumik oqarasuaammiit

allamik tigusisinnaavoq, isissummik

oqarasuaatip pineqartullu

kisitsisitai toortarlugit.

Nuutsitsivik

Atuisup sianertoq oqarasuaammut

allamut nuussinnaavaa.

Normunik takutitsivik

Suliffeqarfimmiit avataaniillu sianertut

normui takuneqarsinnaapput

Nittartakkatigut sianertunik

sullissivik

Atuisup sullitat sianertut nittartakkatigoortumik

sianernerit, sianertunik

utaqqisitsinerit, nuutsitsinerit oqarasuaatikkullu

ataatsimiitsitsinerit

isumagisinnaavai

Ataatsimut sianertitsineq

Atuisup oqarasuaatini pingaarneq

sianerpat sianertut oqarasuaammut

allamut ataatsimoortillugit sianertissinnaavai.

Ingerlaartumik sianertitsineq

Atuisup sianertut avammullu sianertut

CPL-scriptfilit (Call Processing

Language) atorlugit aqussinnaavai.

Seriefuldførelse

Ujarlerfimmi ujakkanut aalajangersimasumik

normoqanngitsunut

atortoq.

 

 

 

PBX-imik atuisumut

Gruppesvar

Atuisut ataatsimoortitanngorlutik

suliffeqarfimmi oqarasuaammut

Sianertunik aqutsineq

Suliffeqarfimmi aqutsisut sianertut

sorliunersut apeqqutaallutik killilersinnaavaat.

 

Avammut sianertunik aqutsineq

Suliffeqarfimmi aqutsisut avammut

sianertut sorliunersut apeqqutaallutik

killilersinnaavaat.

Siammasissumik avammut

sianertunik aqutsineq

Suliffeqarfimmi aqutsisut avammut

sianertut atortui siammarsakkat

atuutsilersinnaavaat.

Sianertumik utaqqisitsineq

Atuisoq sianertumik utaqqisitsisinnaavoq

suliffeqarfimmilu oqarasuaammit

sorlermiilluunniit tigoqqissinnaallugu

 

Svarboks virksomhed

Nipimik immiussamik paasissutissiivik,

atuisoq sianersinnaavoq oqarasuaatimilu

pisinnaasai tassuuna

aqussinnaallugit.

Oqarasuaatikkut akissut tusarnaarneqarsinnaavoq

aaqqissuunneqarsinnaallunilu.

Nipilersuutit utaqqiisaarutit

Suliffeqarfimmi aqutsisut sianertunut

utaqqiisaarummik appittartussamik

ikkussisinnaapput, ass. nipilersuut

imal. pilerisaarut.