Menu

1. 4G suua?

4G angallattakkanik attaveqaateqarnerit tulleriiaat sisamaraat 100Mbit/s-it angullugit sukkassuseqarsinnaasoq.
 

2. 3G-p aamma 4G-p suna assigiinngissutigaat?

3G angallattakkanik attaveqaateqarnerit tulleriiaat pingajoraat – 4G sisamaraat  nutaanerpaasoq aammalu 3G-mut naleqqiulluni sukkassutsinik suli sukkanernik tunniussaqarsinnaasoq. 4G ullumikkut taamaallaat paasissutissanik nassiussinernut atorneqartarpoq.
 

3. Mobil-ilimmut 3G-p aamma 4G-p akii assigiinngillat?

Naamik, attavik 3G imaluunniit 4G aqqutigalugu paasissutissanut atoraluarukkuluunniit MB-imut ataatsimut akii assigiipput. Mobil-innut nassuiaatini allattorsimasutut aki allassimasoq akiligassaraat.
 

4. 3G-p aamma 4G-p sukkassusaat assigiinngillat?

Aap, 4G-p sukkassusaa 3G-miit sukkanerujussuusinnaavoq. TELE-POST-illi 3G-p 4G-illu assigiimmik sukkassuseqarnissaat toqqarsimavaa. 4G-lli piginnaasaa annertunerujussuummat 4G-mik atuineq pitsaanerujussuartut misigineqarsinnaavoq.

 

5. 4G kikkut atorsinnaavaat?

Nutaanernik mobil-illit tamarmik 4G-mik atuisinnaapput. Aamma sumiiffinni 4G-mik atuisinnaaffinniittariaqarputit.
 

6. Illoqarfinni allani 4G atorsinnaavara?

2018 ingerlanerani nunaqarfiinni illoqarfiinilu tamani 4G atulissaaq.
 

7. Qanoq ilillunga mobilinni 4G-qalissaanga?

Tulliuttut sisamat piuppata tamanna nammineerluinnangajattumik pissaaq:
  • 4G-mik atuiffiusinnaasumi sumiiffimmiikkuit 
  • Terminalit 4G-tsinnik atuisinnaappat – mobilinnik pisiffiit aperiuk
  • SIM-kortit 4G-mik atuisinnaappat. Una tooruk SIM-kortit 4G-mik tigusisinnaanersoq misissorniarlugu
 

8. TUSASS-eqarpunga. 4G-tut sukkassusilimmik atuisunngorsinnaavunga?

Aap, illoqarfinni 4G-mik atuiffinni TUSASS atorlugu 4G-mik atuisinnaanngorputit 4. februar 2015 aallarnerfigalugu. 
 

9. 4G toqqanngiinnarsinnaavara?

Mobiltelefonit apeqqutaavoq. Mobiltelefonini amerlanerni 4G-p attaveernissaa ’Indstillinger’-ni network mode-p allanngortinneratigut periarfissaqartarpoq. Tassani LTE (4G)-mut taarsiullugu WCDMA (3G) toqqarsinnaavat.
 

10. 4G aqqutigalugu SMS-imik aamma MMS-imik nassiussisinnaavunga?

Aap, SMS aamma MMS 4G-kkut atorsinnaapput.
 

11. Sooruna mobilera sianeraangat attavia 3G-mut nuuttartoq?

4G datateknologiiuvoq sianissutaasinnaanngikkallartoq. Taamaammat mobilit nassiunneqartunik tigusisinnaassappat/sianersinnaassappat 3G-p attaveqaataanut nuunneqartarpoq.
 

12. 4G/LTE-mi APN alla atussavara?

3G-mut atortakkat APN atuinnassavat.
 

13. 4G/LTE-p ilisarnaataa telefoninniittoq qanoq isumaqarpa? (Android-mobiltelefonini amerlanerni 4G 4G+-iluunniit allassimasarpoq, iPhonenili LTE allassimasarluni).

Tamanna isumaqarpoq telefonit 4G-kkut ingerlasuusoq, aammalu pitsaanerusunik atortoqartutit.
 

14. Illoqarfiit allat qaqugu 4G-qalissappat?

Nunatsinni sumiiffinnut allanut 4G-p siammarnissaa sulissutigivarput.
 

15. Telefonera 4G-koorsinnaava?

Atorsinnaassusaa apeqqutaavoq, tassa softwaremut nutaanerpaamut atorsinnaasunngortissimanersoq aammalu 4G-mut atorsinnaasumik SIM-korteqarnersutit.
 

16. Sooruna 4G mobilinni atorsinnaanngitsoq?

Arlalinnik pissuteqarsinnaavoq:
  1. Imaassinnaavoq mobiltelefonit 4G-mik (LTE 800 FDD-mik – bånd 20-mik aamma taagorneqartumik) atuisinnaanngitsoq
  2. Imaassinnaavoq SIM-kortivit sananeqaataa nutaanngitsuusoq, taamaammallu taarsertariaqarluni 
  3. Imaassinnaavoq mobiltelefoninni softwaret nutartersimanngitsoq
  4. Imaassinnaavoq mobilivit aaqqissuunnerini 4G network mode-tut toqqarsimanngikkit.
  5.  

17. Qanoq ilillunga telefonera 4G-mik atuisunngortissavara?

iPhonemi:
- 'Indstillinger' tooruk
- 'Mobil data' tooruk
- 'Tale og data' tooruk taalu 'LTE' toorlugu
 
Android-imi:
- 'Menu' tooruk taavalu 'Indstillinger' toorlugu
- 'Forbindelse' tooruk
- 'Mobile netværk' tooruk
- 'Netværkstilstand' tooruk taavalu '4G/3G/2G' toorlugu
 

18. 4G atulerniarlugu telefonera atusinnaanngortittariaqarpoq – nutarternera TELE-POST-ip akilissavaa?

Naamik, atuisut mobiltelefonimi softwareata nutarternissaa namminneq akisussaaffigaat.
 

19. 4G-mik atuisuugama akiligassakka qaffassappat?

Naamik, 4G akiligassannut attuumassuteqanngilaq. Taamaallaat internetimik atuineq pitsaanerusoq misigiinnassavat.
 

20. Q: 4G qanoq qamittarpaat?

4G qaminneqarsinnaanngilaq, kisianni mobildata qamissinnaavat imaluunniit 4G atorunnaarsinnaallugu (3G-mut uterlutit). 
 

21. Sooruna 4G-imi interneti suli kipisaqattaartoq?

Interneterninni sukkassuseq assigiinngisitaartorujussuusinnaavoq mobilteknologii ataatsikkut amerlaqisunit atorneqartuummat aammalu attaveqaammi, sakkortusaavimmi imaluunniit nittartakkami illit aallerfiginiakkanni atuinerpaaffeqarsinnaasarmat.
 

22. Sooruna mobilera 4G-miit 3G-mut nooqattaartoq, taamaalillunilu interneternera arriililluni?

4G-mik atuinermut atasumik sianertoqaraangat, nammineertumik 3G-mut nuuttoqartarpoq. Taamatut pisoqartillugu 3G aqqutigalugu paasissutissamut tunngasumik arlaannik suliaqartoqarnera 4G-mut utertoqaqqinnginnerani naammassineqartussaavoq.
 

23. 4G sumut atorsinnaavara?

4G videonik sarsuatitsinernut kiffartuussinernullu sukkassutsimik sukkasuumik pisariaqartitsisunut atorneqarsinnaavoq. 
 

24. Mobilima batteriia 4G-mi atuinerua?

3G-mut naleqqiulluni 4G-mi batterii mobilit ilaanni atuinerulaartarpoq.